תמיד רציתם להיות חכמים כיועץ נדל”ן סנצ’ורי 21? עכשיו ההזדמנות שלך! בסוף ההדרכה והכשרה המקצועית, אולי גם תוכל לדבר אוסטראלית ולהבין מה הם מנסים להגיד בסרטון.

 

http://www.century21.com/superbowl?video=200